Menu

Newsletter

zapisz usuń

RDOŚ w Szczecinie wydział terenowy w Złocieńcu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
Oddział do spraw edukacji i promocji obszarów Natura 2000
Wydział Spraw Terenowych I w Złocieńcu

 

Oddział do spraw edukacji i promocji obszarów Natura 2000 położony jest w południowo-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego na najcenniejszym pod względem przyrodniczym i krajobrazowym obszarze Pojezierza Drawskiego. Pojezierze Drawskie należy do krainy fizyczno - geograficznej Pojezierze Pomorskie, mezoregion Pojezierze Zachodniopomorskie. Pojezierze Drawskie jest największym pojezierzem Pomorza Zachodniego.

Region ten zawdzięcza swe ukształtowanie i bogactwo krajobrazu rzeźbotwórczej działalności lądolodu skandynawskiego, szczególnie nasilonej w okresie ostatniego zlodowacenia zwanego vistulianem (bałtyckim). Większe formy geomorfologiczne utworzone zostały ok. 10 - 12 tysięcy lat temu, w okresie wycofywania się lodowca po stadiale pomorskim. Występująca tu rzeźba terenu określana jest mianem młodoglacjalnej i charakteryzuje ją duża świeżość i różnorodność form. Teren bezpośredniego działania Oddziału znajduje się w granicach obszaru Natura 2000 - Ostoja Drawska PLB 320019, Ostoja Ińska PLB 320008, Jeziora Czaplineckie PLH 320039 obszarze chronionego krajobrazu Pojezierze Drawskie, Drawskiego Parku Krajobrazowego oraz Ińskiego Parku Krajobrazowego.

Ośrodek Edukacji Ekologicznej Pojezierza Drawskiego i Ińskiego funkcjonował przy siedzibie Zespołu Drawskiego i Ińskiego Parku Krajobrazowego w Złocieńcu. W związku z przekształceniami od 01.01.2009 r. został wcielony w powstałe struktury Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie. Obecnie funkcjonuje jako Oddział do spraw edukacji i promocji obszarów Natura 2000 przy Wydziale Spraw Terenowych I w Złocieńcu, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie. Program dydaktyczny Oddziału jest kontynuacją działań realizowanych przez Ośrodek Edukacji Ekologicznej Pojezierza Drawskiego i Ińskiego w Złocieńcu.

Oferta edukacyjna:

Celem działalności edukacyjnej prowadzonej przez Oddział jest bardziej harmonijny rozwój regionu, intensyfikacja ochrony środowiska naturalnego i kulturowego krajobrazu poprzez ich "świadome kształtowanie" i racjonalne korzystanie z zasobów kulturowych i przyrodniczych oraz zmianę metod gospodarowania na bardziej "biologiczne", bliższe przyrodzie w zakresie obszarów Natura 2000 oraz innych form ochrony przyrody.

Zaplecze edukacyjne:
Oddział do spraw edukacji i promocji obszarów Natura 2000 dysponuje:
 • salą dydaktyczno-konferencyjną
 • dwiema salami dydaktycznymi
 • dwiema salami wystawowo - dydaktycznym
 • ogrodem dydaktycznym z wiatą edukacyjną umożliwiającą przeprowadzenie lekcji na świeżym powietrzu
 • czytelnią przyrodniczą, której zbiory obejmują książki i czasopisma związane z naukami przyrodniczymi. Korzystanie jest bezpłatne. Czytelnia czynna jest w dni powszednie od 7.00 do 15.00

Tematyka i forma zajęć dobierana jest w zależności od potrzeb uczestników. Przy rezerwacji opiekun grupy uzgadnia z prowadzącym zakres i temat zajęć. Zajęcia mogą składać się z dwóch części: terenowej z wykorzystaniem istniejących ścieżek przyrodniczych i kameralnej - warsztatowej odbywającej się w salach dydaktycznych. Zajęcia prowadzone w Oddziale oparte są na aktywnych metodach nauczania, umożliwiają praktyczne zdobywanie wiedzy, kontakt ucznia z przyrodą. Główną ich zaletą jest interdyscyplinarny charakter.

Przykładowe tematy zajęć proponowane do realizacji w terenie:
(oparte o 5 ścieżek przyrodniczych Drawskiego Parku Krajobrazowego i 1 ścieżkę przyrodniczą w Ostoi Ińskiej)
 • geneza i świat organiczny różnych typów torfowisk
 • typy genetyczne jezior oraz ich klasyfikacja pod względem czystości wód
 • typy zbiorowisk leśnych
 • interakcje pomiędzy różnymi zespołami ekologicznymi
 • morfologiczna działalność lądolodów: formy akumulacyjne i erozyjne
 • fauna i flora chroniona na terenie Parków
 • ekosystemy wodne, leśne i łąkowe
 • wartości przyrodnicze obszarów Natura 2000
 • projekty ochrony czynnej przyrody

 

Proponowane tematy zajęć seminaryjnych:
 • bezkręgowce wodne - w ramach zajęć uczestnicy dokonują poboru materiału organicznego z wybranego zbiornika wodnego lub rzeki a następnie dokonują segregacji organizmów. Przygotowane do zajęć karty pracy pozwalają określić gatunek do jakiego należę wyłowione organizmy oraz ocenić stan czystości zbiornika wodnego
 • głazy narzutowe - podczas zajęć uczestnicy zapoznają się ze zgromadzoną kolekcją głazów narzutowych, poznają typy skał, minerały je budujące, procesy fizyczne jakim ulegają głazy oraz eratyki przewodnie

  Lista realizowanych zagadnień podczas zajęć stale jest poszerzana i aktualizowana. Tematy z listy można dowolnie łączyć. Możliwa jest również realizacja zajęć niestandardowych specjalnie dobranych do potrzeb grupy. Dodatkowo grupy uczestniczące w zajęciach terenowych mogą korzystać z lornetek do prowadzenia obserwacji ptaków (20 lornetek).

 

Konferencje, szkolenia i prezentacje:

  Oddział do spraw edukacji i promocji obszarów Natura 2000 otwarty jest na współpracę z innymi jednostkami realizującymi różnego typu szkolenia z zakresu ochrony krajobrazu, przyrody i środowiska oraz edukacji ekologicznej. Prowadzi również punkt informacyjny o walorach Drawskiego i Ińskiego Parku Krajobrazowego
Zasady rezerwacji i prowadzenia zajęć:
 • Rezerwacja zajęć odbywa się poprzez osobiste lub telefoniczne uzgodnienie terminu, tematyki i charakteru zajęć z pracownikiem Oddziału. Rezerwacja następuje nie później niż 2 tygodnie przed zajęciami. Przy rezerwacji należy podać:
  • termin: data i godzina rozpoczęcia zajęć
  • temat oraz ewentualne dodatkowe życzenia (np. korzystanie z lornetek, grupa obcojęzyczna, możliwość odwiedzenia konkretnego miejsca w Parku, przygotowanie ogniska w terenie, itp.)
  • liczbę uczestników (do 45 osób) oraz ich wiek
  • nazwę grupy oraz kontaktowy numer telefonu
 • Zajęcia odbywają się niezależnie od pogody
 • Opiekunowie grupy zapewniają nadzór wychowawczy zgodnie z wymogami bhp

 

Baza noclegowa i wyżywienie:
 • Schroniska, hotele oraz gospodarstwa agroturystyczne w rejonie Złocieńca i innych miejscowości położonych na Pojezierzu Drawskim i Ińskim
 • Restauracje i punkty małej gastronomii w rejonie Złocieńca i innych miejscowości położonych na Pojezierzu Drawskim i Ińskim lub ognisko na trasie jednej ze ścieżek przyrodniczych

 

Dojazd

 • Dojazd PKS - Złocieniec posiada stałe połączenia autokarowe z miejscowościami gminnymi Starostwa Drawskiego oraz Połczynem Zdrój oraz głównymi miastami województwa - Szczecinem, Koszalinem, Szczecinkiem
 • Dojazd PKP - Złocieniec posiada stałe połączenia ze Szczecinem, Stargardem Szczecińskim oraz Szczecinkiem

 

Kontakt:
ul. Dworcowa 13
78-520 Złocieniec
tel./fax 094 36 73 544
e-mail: [email protected]
www.zlocieniec.gawex.pl/dipk

Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegóły w Polityce prywatności. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia X