Menu

Newsletter

zapisz usuń

RDOŚ w Szczecinie wydział terenowy w Gryfinie

Wydział Spraw Terenowych II w Gryfinie
Budynek byłego przejścia granicznego Gryfino - Mescherin

Siedziba Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Wydziale Spraw Terenowych II w Gryfinie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska znajduje się w samym środku Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry oraz na terenie dwóch obszarów specjalnej ochrony Natura 2000: ptasiej "Dolina Dolnej Odry" PLB 320003 i siedliskowej "Dolna Odra" PLH 320037.

 

Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Odry to największe w Europie Zachodniej i środkowej torfowisko fluwiogeniczne niskie z flora i fauna niespotykana już w innych dolinach wielkich rzek europejskich. Park został powołany został 1 kwietnia 1993 roku. Obecnie powierzchnia Parku wynosi 6009 ha, zamiast otuliny 1140 ha. obszar Parku pocięty jest gęstą siecią starorzeczy, kanałów, rowów i rozlewisk, o łącznej powierzchni ponad 200 km. W okresie międzywojennym na tym terenie były prowadzone inwestycje zapewniające wykorzystanie rolnicze, jednak nie przyniosły one spodziewanych efektów ze względu na bardzo nikłe wyniesienie terenu nad poziom morza. Po wojnie stopniowo zaniechano wszelkich działań rolniczych, zaprzestano także konserwacji urządzeń hydrotechnicznych. Ze względu na przygraniczny charakter tego obszaru, możliwości poruszania się po nim były znacznie ograniczone. Przyroda powoli wróciła do stanu naturalnego i dzisiaj jest to naturalnie zalewana. Zależnie od poziomu wody w Odrze, przestrzeń, pokryta turzycowiskami, trzcinowiskami, szuwarami, zaroślami łozy, skupieniami łegu wierzbowo - topolowego i kompleksami łęgu olsowego. Przedmiotem ochrony tego terenu jest nie tylko ochrona torfowiska ale także rzadkich i ginących zespołów i gatunków roślin i fauny w tym licznie tu występujących gatunków ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej.

Zaplecze edukacyjne:
Ośrodek dysponuje:
 • salą dydaktyczno-konferencyjną
 • "Zieloną Klasą" - ogrodem dydaktycznym z wiatą edukacyjną umożliwiającą przeprowadzenie lekcji na świeżym powietrzu
 • biblioteką przyrodniczą, której zbiory obejmują książki i czasopisma związane z naukami przyrodniczymi. Korzystanie jest bezpłatne. Czytelnia czynna jest w dni powszednie od 7.30 do 15.30
Oferta edukacyjna:
  Tematyka i forma zajęć dostosowywania jest w zależności od potrzeb i wieku uczestników. Przy rezerwacji opiekun grupy uzgadnia z prowadzącym zakres i temat zajęć.
Przykładowe zajęcia terenowe:
 • zagadnienia związane z przyrodą Parków Krajobrazowych (Doliny Dolnej Odry, Szczecińskiego Parku Krajobrazowego, Cedyńskiego Parku Krajobrazowego), występujących tam gatunków zwierząt i roślin typowych dla poszczególnych Parków oraz poznawanie ich naturalnych środowisku
 • poznawanie form ochrony przyrody i zagadnień związanych z problemami ich ochrony
 • poznawanie gatunków roślin i zwierząt połączone z obserwacją, poznawanie miejsc ich bytowania, kryjówek itp.
 • zjawiska fenologiczne towarzyszące aktywności zwierząt oraz specyfiki wegetacji roślin towarzyszące poszczególnym porom roku (zwłaszcza dla młodszych dzieci)
 • budowa morfologiczna poszczególnych organizmów w zależności do środowiska ich bytowania (np. budowa poszczególnych organów roślin wodnych, budowa ciała zwierząt wodnych , latających itp.)
 • sposoby obserwowania przyrody wszystkimi zmysłami - ziszcza dla młodszych dzieci
Proponowane tematy zajęć seminaryjnych:
 • zagadnienia związane z przyrodą obszarów Natura 2000 i parków krajobrazowych (Dolna Dolnej Odry, Szczeciński Park krajobrazowy, Cedyński Park Krajobrazowy) poznawanie występujących gatunków zwierząt i roślin
 • problematyka ochrony przyrody w Polsce w odniesieniu do obszarów Natura 2000 oraz parków krajobrazowych z uwzględnieniem istniejących zagrożeń
 • gatunki chronione i zagrożone roślin i zwierząt w Polsce
 • zjawiska fenologiczne towarzyszące aktywności zwierząt oraz wegetacji roślin

  Tematy z listy można dowolnie łączyć. Możliwa jest również realizacja zajęć o innej tematyce specjalnie dobranej dla poszczególnej grupy
  Wydział prowadzi także punkt edukacyjny na Międzyodrzu (teren Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry), z którego startują wycieczki zwiedzające Park pływając po kanałach Międzyodrza łódkami canoe.
Konferencje, szkolenia i prezentacje
  Wydział Spraw Terenowych II w Gryfinie otwarty jest na współpracę z innymi jednostkami prowadzącymi różnego rodzaju szkolenia z zakresu ochrony krajobrazu, przyrody i środowiska oraz edukacji ekologicznej. Wydział prowadzi także punkt informacyjny o Parku Krajobrazowym Doliny Dolnej Odry, Szczecińskim Parku Krajobrazowym i Cedyńskim Parku Krajobrazowym.
Informacje organizacyjne:
Zasady rezerwacji i prowadzenia zajęć
  Zajęcia prowadzone są bezpłatnie. Rezerwacja terminu zajęć odbywa się przez osobiste lub telefoniczne uzgodnienie terminu, tematyki i charakteru zajęć z osobą prowadzącą zajęcia. Zajęcia terenowe są uzależnione od pogody. Opiekunowie grupy zapewniają nadzór wychowawczy zgodnie z wymogami bhp
Baza noclegowa i wyżywienie
  Hotele, pensjonaty oraz gospodarstwa agroturystyczne w Gryfinie i okolicy, również po stronie niemieckiej w miejscowości Mescherin. Restauracje i punkty małej gastronomii w Gryfinie, również po stronie niemieckiej w miejscowości Mescherin oraz w okolicy lub ognisko w wyznaczonym miejscu po zakończeniu zajęć terenowych.

 

Dojazd
 • koleją lub autobusem PKS linami 1 lub 1A. Do siedziby Ośrodka można dostać się z centrum Gryfina piechotą ok. 3 km (brak miejskiej linii autobusowej). Znajduje się on na zachodnim krańcu miasta. W centrum miasta należy kierować się na most na Regalicy, później należy przejść w poprzek całe Międzyodrze do kolejnego mostu na Odrze Zachodniej - Mostu Granicznego. Ośrodek znajduje się przy samym moście granicznym po lewej stronie drogi
 • samochodem - strona polską przez Radziszewo, Daleszewo, Czepino do centrum miasta i dalej według powyższych wskazówek (samochodem osobowym można pojechać pod sam ośrodek). Możliwy jest także dojazd do ośrodka przez polsko-niemiecką granicę - do miejscowości Mescherin następnie na most graniczny, ośrodek znajduje się po prawej stronie zaraz za mostem
 • rowerem - szlakiem po polskiej stronie szlakiem kolarskim "Zielona Odra" lub szlakiem "Nadodrzańskim". Po stronie niemieckiej szlakiem rowerowym wzdłuż Odry i Nysy
 • istnieje także możliwość dotarcia do Ośrodka łodzią lub kajakiem - Odrą Zachodnią, przy ośrodku istnieje nabrzeże do cumowania łodzi

Kontakt:
74-100 Gryfino
Tel. 091-41-40-260, fax. 091-41-40-269
e-mail: [email protected]