Menu

Newsletter

zapisz usuń

Punkt Informacji Przyrodniczo-Leśnej w Glinnej

glinna_logoOferta edukacyjna

Nadleśnictwa Gryfino obejmuje zajęcia terenowe i kameralne prowadzone w pięknej scenerii Puszczy Bukowej i Arboretum w Glinnej. Głównym profilem działalności jest edukacja przyrodniczo-leśna obejmująca zagadnienia związane z ekosystemami leśnymi, gospodarką leśną i ochroną zasobów przyrodniczych lasów. Dla potrzeb prowadzonej działalności dydaktycznej przygotowane zostały:

 • Ścieżka dydaktyczna "W poszukiwaniu tajemnic Zielonego Lądu" - 14 przystankowa trasa o długości 2 km, zlokalizowana w Puszczy Bukowej, prezentująca zagadnienia związane z ekosystemem lasu bukowego, codzienną pracą leśników i ochroną zasobów polskich lasów. Czas przemarszu - 2 godziny
 • Ścieżka dydaktyczna "Sekrety roślin" w Arboretum w Glinnej prezentująca zagadnienia związane z anatomicznymi i morfologicznymi cechami roślin drzewiastych omówionych na przykładzie ciekawych, egzotycznych gatunków drzew i krzewów z kolekcji Ogrodu
 • Place dydaktyczne i gry terenowe poświęcone są zagadnieniom ogólnoprzyrodniczym i stanowią alternatywę zajęć dla grup nie dysponujących dużą ilością czasu
 • Punkt Informacji Przyrodniczo-Leśnej - obiekt o charakterze zielonej klasy, dysponujący pełnym zapleczem niezbędnym do obsługi ruchu turystycznego, wykorzystywany w trakcie zajęć kameralnych, konferencji, wykładów i spotkań o charakterze pozaedukacyjnym. Do dyspozycji gości - sala z kominkiem na 70 osób, parking, miejsce na ognisko, plac zabaw
 • Ogród Dendrologiczny w Glinnej - jednym z najciekawszych obiektów o charakterze dydaktycznym, naukowym i społecznym zlokalizowanym na obszarze Puszczy Bukowej jest niewątpliwie Ogród Dendrologiczny w Glinnej, z kolekcją blisko 700 gatunków i odmian drzew i krzewów, przede wszystkim obcego pochodzenia. Założony około roku 1880 zachwyca bogactwem i różnorodnością zgromadzonych okazów i walorami krajobrazowymi, sprzyjającymi wypoczynkowi, edukacji i rekreacji.
 • Nadleśnictwo dysponuje własnymi materiałami dydaktycznymi, sprzętem multimedialnym oraz licznymi wydawnictwami informacyjno-edukacyjnymi. Opracowuje również publikacje i wydawnictwa multimedialne wspomagające proces promocji i edukacji

Charakterystyka przyrodnicza obszaru

Położenie obiektów dydaktycznych Nadleśnictwa Gryfino (RDLP Szczecin) na obszarze jednego z najpiękniejszych polskich kompleksów leśnych - Puszczy Bukowej decyduje o możliwości zagwarantowania odbiorcom prowadzonej tu edukacji niezapomnianych wrażeń i sprawia, że miejsca te na stałe wpisują się w trasy rodzinnych wypraw. To, co stanowi o uroku i niepowtarzalnym charakterze obszaru to niewątpliwie majestatyczny i rzadko spotykany urok tysięcy buków, w cieniu których wędruje się po kobiercach kwitnących wiosną zawilców lub po rudych dywanach opadłych jesienią liści. Obszar Puszczy Bukowej to las gospodarczy, objęty jednocześnie ochroną prawną w formie Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa", sprawującego nadzór nad ochroną tutejszej przyrody w warunkach prowadzonego przez gryfińskich leśników racjonalnego zagospodarowania. Racjonalnego, czyli takiego, który przy hodowli i pozyskaniu drewna gwarantuje ciągłość "puszczańskiego" ekosystemu i toczących się tu procesów przyrodniczych. Najcenniejsze, wyłączone z gospodarki leśnej fragmenty Puszczy Bukowej na terenie nadleśnictwa chronione są obecnie w 5 rezerwatach przyrody o powierzchni ponad 530 ha. Swoistą i bardzo ważną formą ochrony są liczne strefy ochronne wokół miejsc gniazdowania żyjących na tym terenie rzadkich ptaków drapieżnych i bociana czarnego. Ten sposób ochrony, wykluczający możliwość ingerencji i zakłócania spokoju w tzw.okresie ochronnym, wyznaczonym odrębnie dla każdego gatunku gwarantuje możliwość spokojnego rozrodu i wychowania lęgów.

Bogactwa całego świata fauny i flory nie sposób ująć w danych statystycznych. Najlepszym jego wyznacznikiem jest bezpośrednia obserwacja. Nawet początkujący przyrodnicy łatwo zauważą rozmaitość i piękno niezliczonych gatunków zwierząt i roślin kryjących się w każdym zakątku tego niezwykłego lasu.

W celu promocji i wdrażania nowych metod zagospodarowania i ochrony istniejących tu lasów powołano w roku 1996 Leśny Kompleks Promocyjny "Puszcze Szczecińskie" (jeden z 19 istniejących obecnie), obejmujący Puszczę Bukową, lasy Nadleśnictwa Kliniska i Trzebież oraz fragment lasów Miasta Szczecina. Puszcza Bukowa to także projektowany, w ramach Programu Natura 2000 obszar specjalnej ochrony siedlisk i ptaków.

Informacje organizacyjne

Nadleśnictwo nie posiada możliwości zakwaterowania i wyżywienia grup. Pobyty grup mają charakter jednodniowy. W Punkcie Informacji Przyrodniczo - Leśnej istnieje możliwość przygotowania we własnym zakresie posiłków z wykorzystaniem kominka i rusztu.

  Zasady udostępniania obiektów:
 • Ogród Dendrologiczny w Glinnej czynny jest od 1 kwietnia do 1 listopada w godzinach od 9.00 - 18.00 w dni robocze i od 10.00 do 19.00 w soboty i niedziele. Zajęcia na terenie obiektów dydaktycznych mogą odbywać się w ciągu całego roku kalendarzowego. Obowiązuje jednakże dokonywanie wcześniejszych rezerwacji terminu pobytu - osobiście lub telefonicznie
 • Punkt Informacji Przyrodniczo-Leśnej w Glinnej - udostępniany jest wyłącznie za wiedzą i zgodą Nadleśnictwa Gryfino, po uiszczeniu obowiązującej opłaty. Rezerwacje i informacje - Dział Promocji i Ochrony Przyrody w N-ctwie Gryfino - tel. (091) 416 34 42
 • Dojazd - do Punktu Informacji Przyrodniczo - Leśnej w Glinnej można dojechać dwiema trasami:
  • bezpośrednio ze Szczecina - autobusem jadącym do Gryfina przez Stare Czarnowo
  • z Gryfina - autobusem jadącym do Szczecina przez Stare Czarnowo. Należy wysiąść w miejscowości Glinna. Ze Szczecina do Gryfina najwygodniej dojechać pociągiem lub autobusem nr 1 odchodzącym z dworca PKS-u
 • Koszty
  • zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników nadleśnictwa są bezpłatne
  • wstęp do Ogrodu Dendrologicznego 2,00 zł - dzieci, 4,00 zł - osoby dorosłe
  • wynajem sali Punktu Informacji Przyrodniczo-Leśnej - 61 zł brutto/1 godzinę pobytu
  • przygotowanie ogniska dla grup szkolnych - 61 zł brutto

Dodatkowe informacje i ewentualne uzupełnienia - Lidia Kmiecińska; Dział Promocji i Ochrony Przyrody; Nadleśnictwo Gryfino; tel. (091) 416 34 42

Kontakt:
Nadleśnictwo Gryfino
ul. 1 Maja 4
74-100 Gryfino
Tel./fax (091) 416 22 59
Rezerwacja zajęć: Dział Promocji i Ochrony Przyrody - tel. (091) 416 34 42
e-mail: [email protected]
www.szczecin.lasy.gov.pl/gryfino
portal edukacyjny - www.glinna.pl
Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegóły w Polityce prywatności. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia X