Menu

Newsletter

zapisz usuń

Izba Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Zielona Kuźnia w Płotkowie przy Nadleśnictwie Nowogard

  Opis obiektu:
  Obiekt wybudowano w ramach projektu współfinansowanego z EFRR w ramach Programu INTERREG III A Polsko-Niemieckiego Pogranicza na obszarze Krajów Związkowych Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia oraz Polska (Województwo Zachodniopomorskie). Beneficjentem programu jest Nadleśnictwo a partnerami: Urząd Miejski w Nowogardzie, Peenetal - schule Gutzkow, Liga Ochrony Przyrody, Związek Drużyn w Nowogardzie oraz Polski Czerwony Krzyż.
  Zielona Kuźnia położona jest w samym sercu lasu, w środku Puszczy Goleniowskiej, pośród wspaniałych starodrzewi buka i dęba z urokliwą rzeką Trzechelską Strugą oraz zarastającymi śródleśnymi jeziorkami. Izba jednorazowo mieści ok. 80 osób, wyposażona jest w drewniane stoły, ławki, sprzęt multimedialny, duży grill wykorzystywany do przyrządzenia posiłku i zaplecze sanitarne. Obiekt cały czas doposażany jest w urządzenia oraz materiały niezbędne do prowadzenia zajęć tj. tablice informacyjne, gabloty z owadami oraz pędami roślin.

 

  Oferta, specyfika działania, cele:
  Projekt kierowany jest bezpośrednio do dzieci i młodzieży, nauczycieli, rodziców oraz szeroko rozumianej społeczności lokalnej polskiej i zagranicznej i ma na celu:
 • nawiązanie i utrwalenie więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi
 • budowę świadomości ekologicznej wśród młodzieży
 • nauczanie młodzieży podstawowych zasad i wartości leżących u podstaw społeczności lokalnej to jest: poszanowania praw człowieka, demokracji, tolerancji i solidarności oraz odpowiedzialności za stan przyrody
 • przyczynianie się do promowania rozwiązań służących ochronie przyrody i racjonalnemu wykorzystywaniu zasobów środowiska naturalnego

  Podstawą zaplecza merytorycznego jest bogactwo przyrody które stanowi bezcenny argument by właśnie w tym miejscu realizować edukację przyrodniczą, ekologiczną i zdrowotną.
  W pobliżu obiektu znajdują się drzewostany z charakterystyczną dla nich florą i fauną. Po zapoznaniu się z nimi odwiedzający wzbogacają swoją wiedzę o tematykę z zakresu pracy leśnika, jak również znajdujące się nieopodal obiektu, zarastające jeziorka ustanowione jako użytek ekologiczny, gdzie zobaczymy rośliny i zwierzęta takie jak Rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia), Pięciornik błotny (Comarum palustre), Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus).
  Zajęcia w Zielonej Kuźni prowadzone są poprzez różne współpracujące z nadleśnictwem bądź partnerami organizacje i jednostki. W ramach zadań objętych programem edukacji, nadleśnictwo organizuje np. konkursy.
  Ponadto wśród innych form edukacji odbywających się na terenie Kuźni, ważną rolę odgrywają pogadanki np. z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ochrony przyrody, zagospodarowania lasu, turystyki oraz zajęcia oparte na aktywnych metodach nauczania. Dużym powodzeniem cieszą się tez warsztaty ekologiczne oraz rajdy rowerowe realizowane przez urzędy i inne podmioty współpracujące promujące zdrowe życie.

 

  Informacje orgnizacyjne:
 • Rezerwacja i prowadzenie zajęć:
  Rezerwacja obiektu odbywa się poprzez osobiste bądź telefoniczne uzgodnienie terminu, tematyki i charakteru zajęć z pracownikiem Nadleśnictwa. Rezerwacja nie później niż dwa tygodnie przed zajęciami. Zajęcia prowadzone przez pracowników Nadleśnictwa są bezpłatne.
 • Dane kontaktowe:
  Nadleśnictwo Nowogard
  ul. Radosława 11
  72-200 Nowogard
  tel./fax. 091 39 20 640, 39 20 982
  e-mail: [email protected]
Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegóły w Polityce prywatności. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia X