Menu

Newsletter

zapisz usuń

Drawieński Park Narodowy

drawienski_park_narodowy_logoDrawieński Park Narodowy jest najbardziej malowniczym fragmentem Równiny Drawskiej, dużego obszaru sandrowego na Pojezierzu Południowopomorskim, zajmującego kompleks leśny Puszczy Drawskiej, zwanej też Puszczą nad Drawą. Obszar Parku, o charakterystycznym kształcie zbliżonym do litery V, obejmuje dolinę rzeki Drawy i jej dopływu - Płocicznej oraz fragmenty Puszczy wraz ze śródleśnymi łąkami, torfowiskami i jeziorami.

Drawieński Park Narodowy został utworzony 1 maja 1990 roku. Obecnie jest położony na pograniczu województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Zajmuje powierzchnię ponad 11 tys. ha, powierzchnia otuliny wynosi ok. 40 tys. ha.

  Zadania Drawieńskiego Parku Narodowego:

 • ochrona przyrody i procesów przyrodniczych
 • ochrona dziedzictwa kulturowego
 • edukacja przyrodnicza
 • badania naukowe
 • udostępnienie dla turystyki

 

Oferta zajęć edukacyjnych:

Drawieński Park Narodowy przedstawia ofertę edukacyjną służącą pogłębieniu wiedzy o Parku i ochronie przyrody.

Posiadamy salę i laboratorium przyrodnicze oraz sprzęt umożliwiający w atrakcyjny sposób przeprowadzić zajęcia; można korzystać z komputerów z programami przyrodniczymi, mikroskopów, lornetek, można badać wodę i glebę korzystając z zestawów edukacyjnych.

Prelekcje urozmaicamy slajdami z terenu Parku, filmami przyrodniczymi, których posiadamy ponad 40 tytułów. Dodatkowo w sali znajduje się wystawa "Zwierzęta i gleby DPN"

W biblioteczce przyrodnika posiadamy przewodniki do oznaczania roślin i zwierząt, z których można korzystać podczas wycieczki terenowej.

W pierwszej kolejności proponujemy odwiedzenie sali edukacyjnej i laboratorium przyrodniczego mieszczących się w budynku dyrekcji. Prelekcja połączona z prezentacją przeźroczy lub filmem przyrodniczymym. Proponujemy następujące tematy:

 

Proponujemy następujące tematy:

 • Formy ochrony przyrody w Polsce
 • Parki narodowe jako najwyższa forma ochrony przyrody
 • Nad Drawą i Płociczną - Drawieński Park Narodowy
 • Zwierzęta, rośliny i grzyby Puszczy Drawskiej
 • Nasza historia, czyli o przeszłości terenów nad Drawą
 • Szkodnictwo w lesie - pożary, kłusownictwo
 • Las
 • Problem odpadów, recykling
 • Hibernacja
 • Rośliny, zwierzęta - praca z przewodnikami do oznaczania gatunków
 • Wykonywanie zielnika
 • Porosty jako wskaźnik zanieczyszczenia powietrza - praca ze skalą porostową.
Szczególnie polecamy programy:
 • "Edukacja"
 • "Szkolenia młodzieżowych przewodników po DPN"
 • "Ptaki"
  Programy skierowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.

 

Program "Edukacja"
Składa się z dwóch etapów:
- prelekcji w sali edukacyjnej przy dyrekcji DPN
- wycieczki terenowej na jedną z pięciu ścieżek dydaktycznych.
Zajęcia trwają około 5 godzin. Aby urozmaicić zajęcia, wypożyczamy: lornetki, lupy, kompasy, zestawy do badania czystości wody, przewodniki i klucze do oznaczania roślin i zwierząt.
Każda ścieżka posiada opracowany przewodnik z zestawem ćwiczeń do wykonania podczas wycieczki (do nabycia w dyrekcji DPN, w PIT Głusko i Drawno, sklepik internetowy www.dpn.pl)
Po zajęciach, na jednym z miejsc do biwakowania można rozpalić ognisko i podzielić się wrażeniami z wycieczki.

  Proponujemy zajęcia na następujących ścieżkach:
 • Ścieżka dydaktyczna Barnimie - rozpoczyna się w uroczysku Dębina, a kończy w malowniczej wsi Zatom - istnieje możliwość skrócenia trasy do biwaku Barnimie. Ścieżka została poprowadzona wzdłuż Drawy. Każdy miłośnik przyrody znajdzie tu coś interesującego dla siebie. Obiekty, zjawiska i procesy jakie można poznać i obserwować podczas wycieczki to m.in.: pomnikowe drzewa Parku, gatunki chronione m.in. gągoły, wawrzynek wilczełyko, działalność lodowca, znaczenie martwych drzew w korycie rzeki, historyczna i obecna rola bindug. Jak korzystać z walorów Parku bez szkody dla przyrody, czym są szkółki leśne.
  Długość ścieżki 7 km, czas przejścia około 4 h.
 • Ścieżka dydaktyczna Drawnik - przedstawia przyrodę Drawy i jej antropogeniczne zagrożenia. Zapoznaje z historią okolic Drawnika, uczy rozpoznawania tropów zwierząt, ptaków ukrytych wśród śródpolnych zadrzewień. Uczy też jak mądrze i bez szkody dla przyrody uprawiać turystykę w Drawieńskim Parku Narodowym.
  Długość ścieżki 4 km, czas przejścia około 2 h.
 • Ścieżka dydaktyczna Międzybór - przedstawia główną rzekę naszego Parku - Drawę wraz z jej dopływem Słopicą, pozwala na poznanie rzadkich gatunków roślin w tym chronionych - jarzębu brekinii, lilii złotogłów, storczyków i in. Prezentuje najbardziej typowe lasy Puszczy Drawskiej oraz jej mieszkańców, historię i geologiczną przeszłość obszarów położonych nad Drawą.
  Długość ścieżki 4 km, łączny czas przejścia: około 2,5 h.
 • Ścieżka dydaktyczna Głusko - początkowo wprowadza w historię osady Głusko, dalej opowiada o przyrodzie rzeki Drawy, roślinach i zwierzętach śródleśnych łąk, później przenosi w świat dawnych osad leśnych, hut szkła i spławu drewna. Trasa ścieżki biegnie obok zabytkowej elektrowni Kamienna, a kończy się na biwaku Kamienna.
  Zainteresowani mogą pójść nieco dalej do uroczyska Głuskie Ostępy. Aby tam trafić należy przed biwakiem Kamienna skręcić na szlak czerwony i po 50 m skręcić w lewo w kierunku Rybakówki.
  Długość ścieżki 3 km, czas przejścia około 1,5 h.
 • Ścieżka dydaktyczna Jezioro Ostrowieckie - rozpoczyna się przy parkingu nad Jeziorem Ostrowieckim, a kończy przy punkcie widokowym Węgornia nad rzeką Płociczną. Istnieje możliwość wyboru krótszego wariantu i dojście do parkingu przy osadzie Ostrowiec. Ścieżka pokazuje przyrodę dwóch różnych pod względem ekologii typów jezior: Ostrowieckiego i Czarnego, przedstawia stałego mieszkańca Puszczy nad Drawą - bobra. Wędrówka ścieżką Jezioro Ostrowieckie jest doskonałą okazją do zwrócenia uwagi na różnorodność świata ptaków szuwarów trzcinowych i lasu sosnowego. Będąc w osadzie Ostrowiec i na cmentarzu z ruinami ewangelickiego kościoła można przenieść się w przeszłość o 200 lat.
  Długość ścieżki 7 km, krótszy wariant 5 km, czas przejścia około 4 h.
  Ok. 2 km na północ od pomostu na jeziorze Ostrowieckim, przy żółtym szlaku pieszym, znajduje się wiata do obserwacji kolonii kormoranów na wyspie Lech. Zainteresowanym polecamy tą dodatkową wyprawę.

Ścieżka dydaktyczna Jezioro Ostrowieckie otrzymała tytuł "Profesjonalnie przygotowana ścieżka dydaktyczna" w ramach ogólnopolskiego konkursu "Ścieżka dydaktyczna roku 2008" organizowanego przez Zarząd Główny Polskiego Klubu Ekologicznego. Patronat nad konkursem objęli Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
Jednorazowo możemy przyjąć grupy 25 osobowe.

Program "Szkolenia młodzieżowych przewodników po DPN"

 • Uczestnicy szkolenia biorą udział w zajęciach raz w miesiącu.
 • Jednorazowo możemy przyjąć grupy 20-25 osobowe.
 • Podstawowym celem programu jest wykształcenie młodzieżowych przewodników po ścieżkach dydaktycznych w DPN oraz poznanie terenu Parku. Uczestnicy biorą udział w badaniu wody, wykonaniu zielnika. W terenie posługują się kompasem i mapą.
 • Program integruje uczestników, uczy kultury osobistej na szlakach przyrodniczych, w lesie i nad wodą, zaszczepia zamiłowanie do wędrówek.
 • Pomyślnie zdany egzamin umożliwia prowadzenie wycieczek szkolnych pod opieką nauczyciela po ścieżkach dydaktycznych DPN.

Program "Ptaki"

 • Do udziału w Programie zapraszamy szkoły, kółka zainteresowań, szkolne koła Ligi Ochrony Przyrody.
 • Pomysłodawcą i głównym koordynatorem programu jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Gdańsku.
 • Uczestnicy szkolenia biorą udział w zajęciach odbywających się raz w miesiącu w siedzibie lub na terenie DPN, ewentualnie w szkole współpracującej z Parkiem w ramach Projektu.
 • Jednorazowo w sali możemy przyjąć grupy 20-25 osobowe.
 • Zadaniem programu obok nauki rozpoznawania ptaków jest nabycie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych oraz wprowadzanie uczestników w działalność związaną z ochroną przyrody.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy korzystają z kart pomocniczych, wykonują stawiane im zadania, obserwują i poznają życie ptaków występujących w różnych ekosystemach.
  Polecamy następujące wydawnictwa Drawieńskiego Parku Narodowego:
 • "Drawieński Park Narodowy" wyd. albumowe.
 • Przewodniki po ścieżkach dydaktycznych: "Barnimie", "Głusko", "Międzybór", "Kamienna", "Jezioro Ostrowieckie" w trzech wersjach językowych: polskiej, niemieckiej i angielskiej, wraz z zestawem zadań do wykonania w terenie
 • Foldery: "Elemety dziedzictwa kulturowego na terenie DPN", "Udostępnienie terenu DPN", "Ochrona przyrody DPN", "Naczyniowe rośliny chronione DPN", "Zwierzęta chronione DPN"
 • Mapa turystyczna DPN wraz z otuliną w skali 1:50 000.
 • nne: widokówki, torby z materiału, znaczki metalowe z logo DPN, koszulki.
  Pełna oferta wydawnictw znajduje się na stronach www.dpn.pl, oraz w placówkach DPN w Drawnie i Głusku.

  Rezerwacja zajęć należy dokonywać pisemnie po wcześniejszych uzgodnieniach z pracownikami zajmującymi się edukacją ekologiczną. Opłata za zajęcia jest podana w cenniku opłat DPN.

  Adres: Drawieński Park Narodowy
  Ul. Leśników 2
  73-220 Drawno
  tel. 0957682051
  Fax. 0957682510
  Mail: [email protected]
Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegóły w Polityce prywatności. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia X