Menu

Newsletter

zapisz usuń

O sieci

Szczecin z pewnością jest miastem, które ze względu na swoje usytuowanie i warunki przyrodnicze ma doskonałe możliwości do realizacji projektów nastawionych na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży. Miasto otoczone trzema puszczami, z bogatą zielenią parków miejskich, skwerów, zadrzewień, oraz akwenów wodnych pozwala swoim mieszkańcom na codzienny relaks z dala od spalin i zatłoczonych ulic - w zieleni i nad wodą. Szczególnie tereny leśne i parkowe stwarzają znakomite warunki do aktywnego spędzania czasu z możliwością jednoczesnej edukacji w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Służą temu również ścieżki i szlaki dydaktyczne: przyrodnicze, turystyczne, historyczne oraz polany: rekreacyjne i edukacyjne.

Szczeciński samorząd wspiera działania z zakresu edukacji ekologicznej realizując projekty z wykorzystaniem wsparcia finansowego z zewnątrz, np. funduszy z programów Unii Europejskiej, czy jak w poniżej opisanym projekcie - z funduszy norweskich.

"Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska" jest projektem kompleksowej edukacji ekologicznej dofinansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W projekt z Miastem zaangażowane są trzy organizacje pozarządowe: Liga Ochrony Przyrody w Szczecinie, Zachodniopomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych oraz szczeciński oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce.

Doświadczenia tych organizacji pozarządowych służą w podnoszeniu świadomości ekologicznej lokalnej społeczności, w tym przede wszystkim u dzieci i młodzieży w dziedzinie ochrony środowiska przyrodniczego, ochrony zwierząt i przeciwdziałaniu ich bezdomności oraz w dziedzinie aktywnej turystyki edukacyjnej i rozwijania bazy ekologicznej szkolnych schronisk młodzieżowych.

Edukacja ekologiczna w ramach projektu realizowana jest poprzez organizację: seminariów i kursów szkoleniowych, warsztatów środowiskowych, kampanii informacyjnych, konferencji naukowych, wyjazdów edukacyjno-ekologicznych, konkursów ekologicznych, w tym: fotograficznego, rysunkowego i malarskiego, plenerów malarskich promujących przyrodę Pomorza Zachodniego, opracowania wydawnictw poświęconych aktywnej edukacji i turystyce ekologicznej, ochronie zieleni miejskiej czy wolontariatowi na rzecz zwierząt, prelekcji i wykładów z zakresu ochrony środowiska i zwierząt oraz wycieczek przyrodniczych, akcji środowiskowych propagujących ideę ochrony przyrody, ekologiczny styl życia oraz podnoszących świadomość w zakresie praw zwierząt, konkursów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, turystyki krajoznawczej oraz ochrony zwierząt. Projekt realizowany będzie do końca 2010 roku.

Nic tak nie uczy jak bezpośredni kontakt z przyrodą. Edukacja ekologiczna ma na celu odpowiednie kształtowanie postaw człowieka wobec środowiska naturalnego. Uczy racjonalnego korzystania z zasobów środowiska, a także umożliwia zrozumienie procesów i zależności zachodzących w przyrodzie. Wspieranie więc działań z zakresu edukacji ekologicznej jest i powinno być dla każdego samorządu lokalnego zadaniem ważnym, i realizowanym we współpracy z wieloma podmiotami, w tym w szerokim zakresie z organizacjami pozarządowymi, żeby trafiać z ekologicznym przesłaniem do jak najszerszej liczby odbiorców.


Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegóły w Polityce prywatności. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia X